Uit onderzoek (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/collectieve-erkenning-indische-gemeenschap/commissie-versterking-kennis-geschiedenis-nederlands-indie) is gebleken, dat de Indische Gemeenschap in Nederland kennis van de geschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië en de Indische Nederlanders in de Nederlandse samenleving noodzakelijk acht voor meer begrip en erkenning voor datgene wat hen is overkomen.

 Nederlands-Indië gerelateerde en in een historische context geplaatste familieverhalen, boeken, tijdschriften, video’s en podcasts zijn bij uitstek geschikt om kennis over te dragen en te versterken, ook in de (verre) toekomst. Deze informatie is ruimschoots en in toenemende mate digitaal beschikbaar, maar helaas zeer versnipperd en niet altijd toegankelijk.

 Sinds 2020 verzamelt De Indische Verhalentafel op haar website nog niet eerder gepubliceerde familieverhalen (“Van Tempo Doeloe tot aan Repatriëring/Emigratie) welke voorzien van vele foto’s samen met de vertellers zijn en worden opgeschreven ten behoeve van volgende generaties. De Indische Verhalentafel is inmiddels onderdeel geworden van Stichting Nederlands-Indië.

Op de eigen website verzamelen wij overzichtelijk en laagdrempelig zgn. hyperlinks naar Nederlands-Indië gerelateerde kennis en informatie van anderen.

Mogelijk gaat de stichting in de toekomst over het bovenstaande ook presentaties en gastlessen voor het Basis- en Voortgezet Onderwijs aanbieden.


Waarom deze stichting?