WAAROM DEZE STICHTING ?


De op 15 augustus 2022 opgerichte Stichting Nederlands-Indië beoogt

een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de


"Commissie Versterking Kennis Geschiedenis voormalig Nederlands-Indië"


Deze commissie, onder leiding van oud-minister Jet Bussemaker, zal vóór 1 januari 2023

advies uitbrengen aan de Rijksoverheid over de vraag hoe in de Nederlandse samenleving

de kennis over de geschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië kan worden vergroot.


De gemeenschap van Indische Nederlanders vindt die kennis namelijk noodzakelijk

voor meer begrip en erkenning over wat hen is overkomen.


Met ditzelfde doel voor ogen verzamelt de in de Stichting Nederlands-Indië ondergebrachte website

De Indische Verhalentafel

sinds 2020 familieverhalen van Indische Nederlanders en plaatst deze

in hun historische context op haar website.


Op de website van de Stichting Nederlands-Indië werden additioneel onder

Historische Achtergronden

diverse educatieve video's en onder

Meer Verhalen

vele elders gepubliceerde Indische familieverhalen geplaatst. 


De Stichting Nederlands-Indië zal in 2023 op basis van de door de eerder genoemde

Commissie Bussemaker uitgebrachte adviezen onderzoeken of er, eventueel samen met

gelijkgestemde partners, nieuwe initiatieven opgezet zouden kunnen worden

als bijdrage aan de doelstelling van de commissie.